Yönetim Danışmanlığı
Organizasyonun Yeniden Yapılandırılması ve Sistem Kurulumu

Şirketlerin süreç, kaynak ve yönetim açısından verimlilik kapsamında yeniden organize edilmesi ve bu amaçla politikaların belirlenmesi için verilen hizmetleri kapsar. Proje bazında verilen bu hizmetler, "İç Denetim" hizmeti ile bir bütün olarak yürütülebileceği gibi, ayrı bir proje olarak da sunulabilir. 


Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Süreçleri

Günümüzde, kendi dinamiklerini oluşturmayı başarmış pek çok aile şirketi, varlıklarını kurumsallaşarak sürdürmek istemektedirler. Bu aşamada yaşanan sorunların çözümü ve şirketi kurumsallığa taşıyan süreçteki değişimi yönetmek amacı ile verilen danışmanlık hizmetlerini kapsar. 
  • Kuşaklar arası çatışmaların giderilmesi
  • Kurumsal yapıya uygun organizasyonel altyapının oluşturulması
  • Firma bünyesinde çalışan aile fertlerinin kariyer planlamasının yapılması
  • Aile bireylerinin kişisel etkilerine maruz kalmayacak yönetim raporlama ve kontrol- denetim sistemlerinin oluşturulması
Copyright 2017 - Efes YMM Hiz. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Efes YMM Hiz. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır