Risk Yönetimi ve Kurumsal Yapılandırma
Risk Yönetimi

İşletmelerin içinde bulundukları mali risklerin, veriler kapsamında incelenerek, kreditörlerin talep ettikleri çerçevede, Basel kriterlerine uygun hale getirilmesi için verilen danışmanlık hizmetlerini kapsar. 


Finansal Planlama, Borçlanma ve Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

İşletmelerin üretim, planlama ve satış fonksiyonlarının koordinasyonunda, mevcut kaynakların yeterli olup olmadığı, ucuz veya makul maliyetlerle kullanılıp kullanılmadığı ve doğru şekilde dağıtılıp dağıtılmadığı konularında finansman maliyetlerini minimize etmeye yönelik verilen danışmanlık hizmetlerini kapsar. 


Bütçe Planlaması

İşletmelerin genel bütçelerinin oluşturulması, oluşturulan bütçenin işletmede uygulama alanının denetlenmesine yönelik verilen hizmetleri kapsar. 


Yerli ve Yabancı Şirket ve Şube Kuruluşlarında Danışmanlık

Globalleşen iş dünyasında Türkiye'de faaliyet göstermeyi hedefleyen firmalar için, şirket satın almaları, birleşmeleri, nevi değişiklikleri, şube kuruluşları, tasfiyeler, şirket yapılarındaki değişikler gibi konularda verilen danışmanlık hizmetlerini
kapsar. 


Serbest Bölge Danışmanlığı

Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluşu ve kuruluş sonrasında danışmanlık hizmetleri bu kapsamda değerlendirilir. 
Copyright 2017 - Efes YMM Hiz. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Efes YMM Hiz. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır