Denetim ve Vergi Hizmetleri
İç Denetim

Günümüzde rekabetin ve globalleşmenin giderek arttığı iş dünyasında, karar mercilerinin kullandıkları rakamların ve bilgilerin doğru olmasını talep etmeleri ve bunun gereği olan iç denetime bu denli önem vermeleri günümüz şartlarında bir zorunluluktur. Bu durumda, denetim olgusunu, şirketlerin sadece mali tablolarının denetimi olarak görmek yanlış olup, işletmelerin muhasebe ve finansal faaliyetlerinin yanı sıra, diğer faaliyet ve süreçlerinin incelenmesi olarak, geniş bir perspektiften değerlendirmek en doğru davranış biçimi olmaktadır. Efes YMM, bu anlamda aşağıdaki faaliyetleri kapsayan iç denetim hizmeti vermektedir:
 • Şirket ölçeğine göre iç denetim fonksiyonunun kurulmas
 • Organizasyon yapısı ve iç denetim politika ve prosedürlerinin belirlenmesi
 • Şirket içi yönetmeliklerin revize edilmesi
 • Şirket içi raporlama sistemlerinin geliştirilmesi
 • İç denetimi gerçekleştirecek elemanların tedariki
 • İç denetçilere teorik ve sonrasında uygulamalı denetim eğitimlerinin verilmesi
 • İç denetçilerin, iç denetim organizasyonunda hangi yetki ve sorumlulukta olduklarının belirlenmesi

Bağımsız Denetim

2005 yılında Sermaye Piyasası Kurulunca halka açık şirketler nezdinde Bağımsız Denetim yapabilme konusunda yetkilendirilmiş bulunan şirketimiz, Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurulu ile Sivil Havacılık Kurumu kapsamındaki firmalarca talep edilen bağımsız denetim hizmetlerini vermektedir. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca firmalardan SPK mevzuatı çerçevesinde talep edilebilecek her türlü bağımsız denetim incelemelerini de  gerçekleştirmeye yetkilidir. 
 • Yerel ve Uluslararası Standartlara Göre Denetim
Giderek globalleşen iş dünyasında işletmeler arasında yeterli ve güvenilir finansal bilgi akışının önemi daha çok artmıştır. Ancak her ülkedeki farklı yasal düzenlemeler ve farklı muhasebe ilke ve uygulamaları, uluslararası düzeyde finansal tabloların hazırlanmasını zorunlu kılmış; tüm bunlar muhasebe ve denetim uygulamalarının uluslararası kabul görmüş belli standartlara dayanılarak hazırlanmasını zorunlu hale getirmiştir.
 • Mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre yeniden düzenlenmesi konusunda danışmanlık ve denetimi
 • Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) tabi şirketlerin denetimi
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) tabi şirketlerin denetimi
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) tabi şirketlerin denetimi
 
Usulsüzlük Denetimi

Şirketler büyüdükçe kontrol edilmeleri zorlaşmaktadır. Bu kontrolsüzlük, gerek şirketin profesyonel yöneticilerinin yanlış kararları, gerekse çalışanların kötü niyetli olabilme ihtimaliyle kötü sonuçlar meydana getirebilmekte ve şirketlerin varlıklarında bilinçli/bilinçsiz veya usulsüz bir azalmaya sebep olabilmektedir. Bu olumsuzluklar, şirketlerin yatırımcıları, hak sahipleri ve yasal otoriteler açısından büyük önem taşımaktadır. Usulsüzlük denetimi bu tarz işlemlerin ortaya çıkarılması, kayıp ve kaçakların giderilmesine yönelik özel denetim hizmetlerini kapsar.

Tam Tasdik Hizmeti

Efes YMM, 3568 sayılı yasa uyarınca işletmelerin ve gerçek kişilere ait firma ve teşebbüslerin, mali ve vergisel yapısının, yıl içerisinde geçici vergi dönemleri itibari ile denetlenerek, dönem sonu mali tablolarının ve beyannamelerinin tam tasdik işlemlerini gerçekleştirir. 

KDV İadesi

İhracat yapan firmaların karşılaştıkları önemli sorunlardan biri ihracat faaliyetlerinden doğan KDV iadesinin geç alınmasıdır. Bu durum şirketlerin finansal açıdan zorlanmasına ve işletme sermayelerinin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Deneyimli ekibimiz YMM raporunun teslimini takiben ortalama bir ay gibi kısa bir sürede KDV iadelerinin alınmasını sağlamaktadır.KDV kanununda bahsedilen, KDV iadesini gerektiren, mal ve hizmet ihracı ile ihraç kayıtlı teslimler aşağıda belirtilmiştir:
 • Mal ve Hizmet ihracatları
 • Deniz ve hava taşıma araçları imalat ve inşa edilmesi ile bu araçlara verilen hizmetler
 • Uluslar arası taşımacılık hizmetleri
 • Teşvik belgeli mal teslimleri
 • İndirimli orana tabi teslimler
 
Kurumsal ve Bireysel Vergi Danışmanlığı

Mükelleflerimizin sürekli değişen mevzuat karşısında, bilgilendirilmeleri için sektörlere göre, ihtiyaç duyulan vergi danışmanlığı hizmetlerini kapsar.
 • Yabancı yatırım ile ilgili vergi konuları
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile ilgili konular
 • Vergi teşvik mevzuatı
 • Serbest Bölgeler ile ilgili vergi avantajları


Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü

 

Vergisel incelemeyle beraber, ihtilaflı durumların ortaya çıkması halinde, itiraz ve uzlaşmaların yürütülmesine yönelik danışmanlık hizmetlerini kapsar. 

Transfer Fiyatlandırması


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 13. Maddesinde, ayrıntılı bir şekilde düzenlenen transfer fiyatlandırması yoluyla, örtülü kazancın önlenmesi için verilen danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Copyright 2017 - Efes YMM Hiz. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Efes YMM Hiz. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır